© Copyright 2021 - Universiteti Marin Barleti - Tiranë.
Të Gjitha Të Drejtat Të Rezervuara

Cel: +355 69 20 62 086 / +355 69 20 41 222
Email:info@umb.edu.al

Dep. i Ekonomisë, Sipërmarrjes dhe Financës


DIPLOMA BACHELOR

Programet e ciklit të parë të studimeve Bachelor janë 3 vite akademike, me ngarkesë 180 kredite. Programet e integruara janë 300* ose 360* kredite dhe kohëzgjatja normale është 5 ose 6 vite akademike.


DIPLOMA MASTER PROFESIONAL

Programet në ciklin e dytë të studimeve Master Profesional janë me 1 ose 2 vite akademike dhe me ngarkesë 60 ose 120 kredite.


DIPLOMA MASTER SHKENCOR

Programet në ciklin e dytë të studimeve Master i Shkencave janë 2 vite akademike dhe me ngarkesë 120 kredite.


DIPLOMA PROFESIONALE

Programet me karakter profesional janë deri në 2 vite akademike pas arsimit të mesëm të lartë, me ngarkesë deri në 120 kredite


Dep. i Qeverisjes, Shkenca Politike dhe Komunikim


DIPLOMA BACHELOR

Programet e ciklit të parë të studimeve Bachelor janë 3 vite akademike, me ngarkesë 180 kredite. Programet e integruara janë 300* ose 360* kredite dhe kohëzgjatja normale është 5 ose 6 vite akademike.


DIPLOMA MASTER PROFESIONAL

Programet në ciklin e dytë të studimeve Master Profesional janë me 1 ose 2 vite akademike dhe me ngarkesë 60 ose 120 kredite.


DIPLOMA MASTER SHKENCOR

Programet në ciklin e dytë të studimeve Master i Shkencave janë 2 vite akademike dhe me ngarkesë 120 kredite.


Dep. i Drejtësisë


DIPLOMA BACHELOR

Programet e ciklit të parë të studimeve Bachelor janë 3 vite akademike, me ngarkesë 180 kredite. Programet e integruara janë 300* ose 360* kredite dhe kohëzgjatja normale është 5 ose 6 vite akademike.

Në azhurnim e sipër


DIPLOMA MASTER PROFESIONAL

Programet në ciklin e dytë të studimeve Master Profesional janë me 1 ose 2 vite akademike dhe me ngarkesë 60 ose 120 kredite.


DIPLOMA MASTER SHKENCOR

Programet në ciklin e dytë të studimeve Master i Shkencave janë 2 vite akademike dhe me ngarkesë 120 kredite.


Në azhurnim e sipër

Në azhurnim e sipër

REGJISTROHU NË NEWSLETTER