© Copyright 2024 - Universiteti Marin Barleti - Tiranë.
Të Gjitha Të Drejtat Të Rezervuara

Cel: +355 69 20 62 086 / +355 69 20 41 222
Email:[email protected]

BARLETI ONLINE

Ne po jetojmë në një botë të kompjuterizuar. Bota sot po përparon me shpejtësi në rrugën e shfrytëzimit, me numrin gjithnjë e në rritje të aplikacioneve  që përdoren për të komunikuar dhe për të dhënë njohuri. Në një klasë tradicionale, përvetësimi i njohurive është i kufizuar në informacionin që ka pedagogu dhe atë në të cilin ata mund të kenë qasje. Sidoqoftë, lidhja e studentëve me botën e jashtme rrit aftësinë e tyre për të ndërtuar njohuri të reja.Klasa tradicionale siç e dimë se po fillon të bëhet e shurdhër për t'i hapur rrugë teknologjisë së re dhe klasave të kompjuterizuara.

Barleti Online nisur nga fakti qe studentët e sotëm presin më shumë fleksibilitet, mënyra alternative dhe plotësuese në mësimdhënie, ka menduar krijimin e nje ambjenti virtual mësimi (Barleti Online) që lejon pedagogët dhe studentët të përdorin dhe aksesojnë online materialet mësimore të lëndës ashtu sikurse dhe të përdorin shumë mjete të dobishme për të përmirësuar ndjeshëm përvojën e të nxënit. Të zgjedhësh metodën e saktë të mësimdhënies është si të zgjedhësh mjetin e duhur për punë. Barleti Online sjell virtualisht dinamikën e mjedisit të një klase mësimore duke mundësuar bashkëveprimin në një ‘klasë virtuale’ në të njëjtën mënyrë si në një klasë standarde. Ideja e mësimdhënies dhe të mësuarit në çdo kohë dhe kudo me burimet e Internetit si mbështetje, tingëllon e pashembullt. Interneti arrin në të gjithë botën. Dhe pajisjet e reja sjellin arsimin në një tjetër nivel dixhital. Zhvillimi i vazhdueshëm i inovacionit e bën arsimin më të suksesshëm dhe të disponueshëm për të gjithë.

  • 29 Tetor 2020

Trajnim#3 Stafi Barleti Online Google Classroom dhe Google Meet

Më shumë
Trajnim#3 Stafi Barleti Online Google Classroom dhe Google Meet
Trajnim#2 Stafi Barleti Online G-Suite for Education
  • 28 Tetor 2020

Trajnim#2 Stafi Barleti Online G-Suite for Education

Më shumë
  • 27 Tetor 2020

Trajnim#1 Stafi Barleti Online

Më shumë
Trajnim#1 Stafi Barleti Online
REGJISTROHU NË NEWSLETTER